Güven Duygusunun Zedelenmesi

Güven duygusunun zedelenmesi her türlü sistemi işlemez hale getirir. Elektrik devrelerindeki gevşeklik sigorta atmasına sebep olduğu gibi, insanlar ve kurumlar arası iletişimlerde de güvensizlik sistemi olumsuz etkiler.
Kurum içinde, ailede ve toplumda kişinin özgüveninin sarsılması da kimliği tehlikeye sokar.
Güven duygusu, binadaki taşıyıcı sistem gibidir. O sağlam olmadan rötuş ve dekoratif tedbirler ile bir yere varmak mümkün değildir.


Bir cevap yazın