Güvene Dayalı Hizmet

Güven en üstün insani değerlerden biridir. Güvene dayalı iletişimlerin geliştirilemediği sistemlerde sağlıklı hizmet üretimi çok zordur.
Güven kontrole mani değildir. Sistematik çalışma da güvene dayalı olarak geliştirilebilir. Prensip merkezli yaklaşım bu noktada devreye girer. Nereye kadar nasıl bir zeminde hizmet verileceği ile ilgili sınırlar belirlenebilir.
Kurumsal gelişim, güven zemini üzerinde yükselebilir. İtimat olmaksızın ayakta durmak da mümkün olmaz. Bilindiği üzere güven ile itimat arasında yakın alaka vardır. Ama kime ne kadar itimat edileceği daima kontrol altında tutulmalıdır.
Kişiye ve bilgiye itimat da kontrole ve arge döngüsü kurmaya mani değildir. Araştırma geliştirme kontrol mekanizmasının sağlıklı çalışması, eksik ve kusurların giderilmesi ile yakından ilgilenir.
Güven duyulacak kişi ve bilgi için özel gayret gösterilmelidir. Hatta bunların yetiştirilip oluşturulması için özel sistemler kurulmalıdır.

Bir cevap yazın