Güzel Ahlâk ve Kulluk

Güzel ahlâk toplum olarak aslında en önemli değer ve kavramlarımızdandır. Ancak son zamanlarda bu değerimiz hızla tahrip olmakta veya edilmektedir.
Sözüm ona sanatçılar (!) gayr-i meşrulukları işlediklerinde sanki meşru gibi görünme veya gösterilme, bu yozlaşmanın boyutunu göstermede manidardır.
Dizi ve filmlerde insanî ve sosyal değerler ile nasıl tahrip edildiğini örnekleriyle açıklamaya gerek yok sanıyorum.
Toplumumuzun kimlik yapısında dinimiz İslam’ın önemi büyüktür. Bunun aksini düşünenler, cenaze namazlarının kılınmamasını vasiyet etmelidirler.
“Güzel ahlak, İslam’ın yarısıdır.” İslam Allah’a kulluğu gerektirir. “Bire kul olmayan, bine kul olur.” Bu durumu dikkatle etrafa baktığımızda rahatlıkla görebilirsiniz.

Bir cevap yazın