Güzel ve Özel Sözler

-Lider, inandığını ekibine inandırabildiği ve bu uğurda harekete geçirebildiği kadar başarılıdır.

-Yaraya dokunmak ve teşhis koymak, intikam değil tedavinin başlangıcıdır.

-Mağrurluk, mahrumiyet getirir.

-Gören göz, hisseden kalb ve şükreden dile sahip olmak ne güzeldir.

-Konuşanı değil, konuşturanı görebilen, nice hakikate erişir.

-“Alim ile konuşmak, türlü mercan incidir. Câhil ile konuşma! Nice canlar incitir.”

-Dilden, beyin, kalp ve öze erişemeyen söz manasını bulabilir mi?

-Hayat, iman ve sıhhat, her şeyden değerlidir.

-Var olanı şükür bilinciyle değerlendirmek, huzur ve mutluluğun kapısını açar.
-Görüntüler yanıltıcı olabilir. Aldanmamak gerekir.
-Zaman geçtikçe, kainat, insan ve eşya eskir. Eskimeyen ve pörsümeyen hakikate tutunan kalır.

-Toplumda herkes kendi yerini doldurursa, sistem sağlıklı çalışır.

-Üniversiteler etkileyen ve öncü kurum olma noktasında iken, etkilenme noktasında kalabilmektedir.
-Yeteneklerin gelişmesine imkan ve destek verecek eğitim modelleri geliştirebilmelidir.
-Üniversite ve eğitim sistematiğine, sırt dönerek başarıya gidiliyorsa, bir yerlerde problem var demektir. (Bill Gates örneği)

-Ferdi başarı yerine, kurumsal başarıyı ön plana çıkaran ne kadar kişiniz varsa, kurum kültürünüz o kadardır.

-İnsanın kemale ermesi, kendini ve hayatı tanıması, ömür boyu devam eder. Tekamül, devam eden bir süreçtir.

-İlim ve kalite derdinin olduğu yerde, uykusu kaçmayan hizmet edemez.
-Nazlanabileceği bir dostu olmayan, hayatın acı gerçeklerini zor hazmeder.
-Huzur, gerçekten hakiki huzura durabilenlerindir.
-Dar zamanda yol gösterenlerden mahrum kalan toplumlar, iflah olmaz.
-Kalbin derinliklerindeki fıtrî güzelliklerin farkına varabilmek ne müthiştir.
-Gönül terazisi ve ilim ışığı, insanı hatadan uzak tutar.

-İfade ve istifade prensibine göre, bulunulan ortamı en iyi şekilde değerlendirmek gerekir.

-Rezalete hürriyet hakkı veren, rezilliğe de ortak olur.

-İnsan-ı kâmil ayna gibidir, kişi kendini onda görebilir.

– Gayret, sabır ve şükür, ayrılmaz dostlarımız olmalıdır.

Günah kirlerinden uzaklaşabilen, manevi olarak yükselişe geçebilir.

-Sevilerek yapılan iş, kolaylaşır.

-Mazisini bilmeyenin hali ve istikbali olmaz.

-Herkesin bir hikayesi var ve bu hikayeleri daha da güzelleştirebilmek için yolculuk devam eder.

-İslam, insanlığın maddi ve manevi hayatını tanzim edip kaliteyi takdim eden ilahi bir sistemdir.
-“Bil ki; Yaşadıklarınla değil, yaşattıklarınla anılırsın. Ve unutma; Ne yaşattıysan elbet bir gün onu yaşarsın” !!Tolstoy söylemiş ama akıl için yol birdir, bir gerçeğin ifadesi.

-İslam ve insanlığın özünden habersiz şekilde bu sıfatı taşımak temsil gücünü zayıflatır. Modern tarz İslam’a alternatif olarak icat edilmiş gibidir. Dayatılan ve değerini bilmediğiniz şeyi taşıyamadığımız gibi muhafaza edemeyiz.

-Günümüzde insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu şey güven ve emniyettir.

-İnsanlığı ve toplumu istila eden bütün haksızlıklara rağmen, erdemli ve adaletli olabilme cesaretini gösterenler hayata değer katabilir.

“Akrabalar arasındaki ihtilaf, ormana düşen ateş gibi herkesi yakar. Bu ateşi söndürmek herkese değer katar.” hes

-Zaman zaman hepimiz, istişare ve paylaşıma ihtiyaç duyarız.

-Doğruya ve Hakk’a götüren düşünceler güzeldir.

-Kendi değerinin farkına varmak, gelişimin en önemli adımıdır.

-Dostun iyisi ayna gibidir, her halini gösterir.

-İletişim, aynalama yoluyla olur. Kim ne almak istiyorsa, önce onu vermelidir. Herkes kendinde olandan verirse, sistem sağlıklı çalışır.
-İletişim, aynalama yoluyla olur. Kim ne almak istiyorsa, önce onu vermelidir. Herkes kendinde olandan verirse, sistem sağlıklı çalışır.

“Her insanın bir zaaf noktası vardır. Önemli olan bu zaaf noktalarını kontrol edebilmektir.”
“Her insan kendini, merkeze alarak düşünür.”
Kişi, kendi kendinin doktoru olmalıdır.
“Kişinin o anda ihtiyacı ne ise, en değerli şey odur.”

-Teslimiyet tam olunca, bereket de olur.

-Rabbim razı ve memnun olacağı işleri, bizlere sevimli kılsın ve kolaylaştırsın !
-Takım ruhuyla çalışacak, bilgili, belgeli, kaliteli ve samimi dostlara ihtiyaç var.

-Kur’an-ı Kerim, okundukça anlaşılan, yaşandıkça mana kazanan, farklı halet-i ruhiyelerde, farklı mesajları olan İlahi bir rehberdir.

-Bazen beden dilinin ifadeleri daha güçlüdür.
-Ruh gidince gelmez geri, her işe ruh katmalı ve ruhu kaybetmemeli…

-Gönlünüz ve ruhunuz üşümesin…
-İç aydınlığımız, dışa yansıyınca müthiş olacak…
-Gönül ve ruh dünyası ile biraz irtibat kurabilen nice güzelliklere erişir…
-Rahmet kapıları her daim açıktır. Hayal kırıklıkları da insanı güçlendirebilir.

-Akıl için yol birdir. Farklı yollardan aynı hakikat kaynağına gidilebilir.
-Hayatta tesadüfe yer yoktur. Her şeyin bir sebebi ve görebilene manası vardır.
-Kazanmanın ilk şartı, cömert olabilmektir.

İstikamet üzerinde bulunmanın önünde, nefsani ve şeytani engeller çoktur.

Bilgisizler içinde bir bilgin, ölüler içinde diri demektir
– Karamsar olmak zor değil, zor olan çılgın bir fırtınadan sonra gökkuşağı gibi gülümseyebilmektir…
– İnsanların size karşı olmaları diye bir şey yoktur. Onlar kendi menfaatlerinin yanındadırlar. ..
– Tenini besleyip geliştirmeye bakma!! Çünkü o toprağa verilecek bir kurbandır!.. Sen gönlünü beslemeye bak! Yücelere gidecek, şereflenecek olan odur!!!!
– Ben hayatıma daha fazla gün katamam, ama günüme daha fazla hayat katabilirim! !!
– Rüzgara hakim olamıyorsan, yelkenlerini ona göre ayarla ve unutma ki; hayat karşılaştığın güçlüklerle değil, gemiyi limana getirip getirmediğimizle ilgilenir…
İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar
– Işığı önüne al yürü, gölgen arkandan ister gelsin ister gelmesin!!.
– Dünyayı değiştirmeden evvel, dünyanın seni değiştirmeyeceği bilgileri elde etmeye çalış!!!!
– Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan, ve yapabileceğini söyleyen insandır!…
– Yakınındakileri mutlu et, uzaktakiler gelecektir!! ..
– İnsanlar dikenler arasında gül görüp seveceklerine, güller dikenleri görüp şikayet ederler!…
– Önce kendimizle uyum içinde olalım ki; dışardan karşımıza çıkan uyumsuzlukları bütünüyle ortadan kaldırmasak bile,hiçolmazsa biraz dengeleyecek durumda olalım…
– Özgür kişi kahramanlık peşinde olmayan kahramandır!. (K.Demirel)
-Kişinin kültürü, kullandığı sözcüklerin bilincine varıp varmamasıyla ilgilidir!!! (K.Demirel)
– Dünyada iki tür insan vardır!.. Yaşamseverler, ve ölümseverler!! ..
Yaşamseverlere göre; yaşamak bir sevdadır!.. Bu İnsanlar, yaşamın güçlüklerini ve güzelliklerini bir bütün olarak algılarlar..
Yaşamsever; Hayatı, kendi ürünü, öz malı, varlık nedeni olarak görür…
– Ölümseverlere göre; Dünya tehlikelerle dolu kötü bir yerdir!!. “
Batsın bu Dünya ” sözü onların yaşam sloganıdır!.. Bütün insanlar yaşama sanatını öğrenme konusunda başarısızlığa uğramanın acısını, başkalarına yönelik düşmanlık duygularıyla ortaya koyarlar, ve düşmanlarını yaratma konusunda çok başarılıdırlar!.
Onların, en iyi dostları, yaşama ve insanlara kendileri gibi kötümser açıdan bakan başka ölümseverlerdir!
– Gerçek olan bir tek yarış vardır! İNSANLIK yarışı !!! (George Moore)
– İnsanlığın büyük ve muhteşem eseri, bir amaçla yaşamayı bilmektir!..
– Seni seviyorum diyebiliyorsam bu sende bütün insanlığı, bir anlamda canlı olan her şeyi ve yine sende kendimi seviyorum demektir!..( ErichFrom)
– Deha, sonsuz güçlüklere katlanabilme yeteneğidir!!..
– Kendinize hakimiyeti yitirdiğiniz ölçüde özgürlüğünüzü de yitirirsiniz! ..
– GERÇEK GECİKMEYİ SEVMEZ!
– Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir! Kendi nefsine karşı zafer kazanan kudretlidir!
-“Onemli olan eylemlerimizin buyuklugu degil, icinde ne kadar sevgi oldugudur.” Mother Theresa

Bir cevap yazın