Haber Kaynakları

Haber Kaynakları, sağlıklı olmayan yapılar, doğru karar alıp, uygun yönetim stratejileri geliştiremezler.
Tutum ve davranışlar, bilgi ve haberler üzerine bina edilir. İnsanlar arası ilişkilerde de bu süreç önem arz eder. Yalan veya yanlış haber üzerine bina edilecek bir uygulama tarafları rahatsız eder.
Kurum yönetiminde de haber kaynakları çok önemlidir. Atılacak adımlar, üretim ve hizmet de belli bilgiler ile ilgilidir. Yanlış bir bilgi hatalı kararlara sebebiyet verebilir.
Haber kaynaklarının hız ve doğruya ulaşma noktasındaki verimliliği süreç yönetimine katkı yapar.

Bir cevap yazın