Haberi Doğrulamak ve Uygulama

Bir haberi doğrulamadan karar verip tutum ve davranışa geçmek, pişmanlıklara sebebiyet verebilir. Cemiyet hayatı insanların kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Yalan, iftira, dedikodu, kin, nefret, ihanet ve intikam gibi olumsuzlukların arttığı zamanlarda kim ile ne kadar yakın olabileceğini kestirmek zordur.
Her türlü kötülük ve ikiyüzlülükten uzak olabilmek, kaliteli hayat için gereklidir. Bulaşmak isteyen, bulaşık olur. Temizlenmesi uzun zaman ve enerji gerektirebilir.
Stresli zamanlarda, aile üyeleri birbirine özverili destek vermelidir. Teklif ve açıklamalar, bütün ile sağlam irtibatlı ve beklentiyi karşılayacak türden olmalıdır.
Bir haber doğrulanmadan o habere bağlı olarak olumlu veya olumsuz bir tutum ve davranış sergilemek hayat kalitesini bozabilir.

Bir cevap yazın