Hakikatin Tecellisi

Toplumdaki farklı ihtilaflar ve çözüm yolları için de, İnsanî ve Sosyal Gelişim adına www.insgem.com web sayfamız hizmet verecektir. Kastımız daha yaşanabilir bir toplum ve dünyadır.
Hak, doğru ve hakikatin ortaya çıkması için çok çaba harcamak gerekmektedir.
İdealler ve gerçekler birbirine uymamaktadır. İnsanî ve Sosyal Gelişim prensip olarak ideal ile meşgul olmaktadır. Ama toplumda yaşanan günlük problemlerin gündeme alınması ve çözüm üretilmesi de gerekmektedir. Hakikatin Tecellisi fikri bu noktada hizmet verecektir.
Alış-Veriş ihtilafları,
Ortaklıklardan doğan ihtilaflar,
Miras Taksiminden doğan ihtilaflar,
Öğrenci Öğretmen Münasebetleri ve Notlar
Aile İçi İletişim İhtilafları
Boşanma ve Çocuk Durumları
Bu ve benzeri konular, yaşanan tecrübeler ve muhtemel çözüm yolları okuyucularımızın ve ilgilenenlerin görüş ve fikirlerine açık olacaktır.

Yalnız burada yazılacak olanlar kişiliklere hakaret ve saldırı içermemeli, doğrunun ortaya çıkmasına katkı sağlayacak türden olmalıdır. Yerine göre müstear isimlerin kullanılması daha sağlıklı olabilir.

Bir cevap yazın