Hangi Din Anlayışı

Din çoklarının söz söylediği bir alandır. Evet her insanda bir şekilde bir din anlayış ve yaklaşımı söz konusudur. Yalnız, gerçekliği ortaya koyma ayrı bir durumdur. Bu noktada “Hangi Din Anlayışı” sorusu gündeme gelmektedir.
Hakiki bilgiye dayanmayan bir anlayış hedefe götürmekten uzaktır. Din gibi ilahi boyutu ön olanda olan bir saha kulaktan dolma bilgilerle şekillenemeyecek kadar önemlidir.
İslam Dininin kaynakları bellidir. Kur’ân-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye, bunlara dayanan, İcma-ı Ümmet ve Kıyas-ı Fukaha… Bakın daha bu tabirleri bilmeyen nice insanların din konusunda ahkam kestiğine çok defa şahit olmuşsunuzdur.
Kitabını bırakın anlamak, okumaktan mahrum bir kişinin din anlayışı hangi seviyede olabilir?
Hasta olduğumuzda nasıl ki bir insan olmasına rağmen ihtisasına değer verdiğimiz doktora gidiyor ve onun sözlerine mümkün mertebe tabi oluyorsak, menevi dünyamızı korumak ve olgunlaştırmak için de hakiki din adamlarından ve sağlam kaynaklardan bilgilenmeliyiz.

Bir cevap yazın