Hayat Felsefesi ve Köşeli Hayat

Hayat tarzı, fert ve toplum hayatında çok önemlidir. Kültürler arası farklar aslında hayat tarzı ve felsefesi ile yakından ilgilidir. Hayat anlayış ve felsefesi sağlam bir zemine oturmayan kişi ve toplumların istikametinde hayır yoktur. Aslında anayasa da toplumların hayat ve devlet anlayışını yansıtması açısından önemlidir.
Sözgelimi klasik aile yuvarlak sofra veya sini etrafında yemeklerde buluşurdu. Çekirdek aile ile köşeli masalar ve soğuk yüzlü yemek ve kahvaltılar ön plana çıktı. Evlerimizin tasarımı da köşeli… Bu durum günlük hayatımıza da yansıdı… Sözlerimiz de köşeli olmaya başladı…
Kainat dairevi bir yaratılışa sahipken biz köşeli olmayı tercih ettik ve bu tercih bize sanki biraz pahalıya mal oluyor.

Bir cevap yazın