Hayat Tarzı

Farkında olsak da olmasak da herkesin bir hayat tarzı vardır. Uzun zaman içinde şekillenen hayat anlayışı ile beslenen hayat tarzı, kişiliği şekillendirdiği gibi ebedi hayatı da belirler.
Bilgi, inanç, tutum ve davranış ile de irtibatlı olan hayat tarzlarımızı muhasebeye tabi tutmalıyız. Bu gidiş nereye? sorusunu sorarak davranmalı ve hayatımızın dünyevi ve uhrevi sorumluluğunu taşıdığımızı unutmamalıyız.

Bir cevap yazın