Hayat ve Değerler

“İnsan, yaşadığı gibi düşünmeye, düşündüğü gibi de yaşamaya programlanmıştır. İşte bu yüzden kişi hayatını belli erdemlerle şekillendiremezse, iç dinamikleri (akıl, gönül ve iç enerjisi), erdemsizlik, fikirsizlik gibi büyük bir boşluk ve kavgayla işlemeye başlar. Temel değerler yok olur, olumsuzluklara karşı kişi tepkisizleşmeye başlar. Bu da kişinin temel değer yargılarıyla çatışma içerisine girmesine neden olabilir.
İşte bu aşamada da kişi bireysel olarak içine attığı problemleri, genel geçer hale getirir. Çünkü değer yargılarıyla çatışma, değer yargılarıyla mücadeleyi de beraberinde getirir. Bütün bunların sonucunda da toplum huzuru bozulur.” Abdullah Altuncu

 

Bir cevap yazın