Hayat ve Dert Edinmek

Bir düşünce, fikir ve işin neticeye erişmesi için onu dert edinmelidir. Onunla yatıp, kalkmalı ve her zeminde profesyonel olarak gerçekleşme zeminlerini aramalıdır.
Tarihin akışını değiştiren icat ve olaylar böylesi dert edinmeler ile mümkün olmuştur. Aslında her insanın bir varlık sebebi vardır. Her kişi o varlık sebebiyle buluşma gayretiyle hareket edecek olur ise, dünya daha yaşanılabilir olacaktır.
Tembellik, miskinlik ve gayr-i meşrulukları devre dışı bırakacak şuurlu bir davranış ve hayat tarzına ihtiyaç vardır.
Hayat varlık sebebini dert edinenler için daha büyük bir mânâ ve değer ifade eder.

Bir cevap yazın