Hayata İyi Hazırlanmak

Hayat yolculuğuna donanımlı çıkabilmek için iyi hazırlanmak gerekir.
Bu devirin en önemli donanımları; sağlam karakterli bir kişilik, anadilini iyi kullanabilmek, iyi bir eğitim, geçerli bir meslek, 4 fonksiyonlu yabancı dil, bilgisayar ve iletişim becerilerine sahip olmak şeklinde sıralanabilir.
Hayat yolculuğunun bazı durak ve virajlarında da stratejik davranabilmek gerekmektedir.
Hayata iyi hazırlanabilmek, çok farklı becerilere sahip olmayı da zorunlu kılmaktadır.

Bir cevap yazın