Hazcılık

Hazcılık son dönemde çok ön plana çıkan bir tutumdur. Hayatını haz üzerine bina eden kişi aslında kendini stres ve sıkıntıya hazırlamaktadır.
Çünkü çok defa kısa süreli haz, uzun süreli stres demektir. İnsan tabiatı huzur ve mutluluğa aşıktır. Haz ise kısa sürelidir. Huzur ve mutluluk, uzun sürelidir. Vicdani huzur, problemler ile başa çıkmanın önemli güç kaynaklarındandır. Çünkü burada sabır bilinci devreye girer. Hayatı bir bütün olarak algılayamayan insan, kısa süreli ve devamlı olmayan duygulanımlar içinde istikametini bulamaz.
İnsan hayattaki yerini iyi algılamalı ve gerçekler ile bağdaşık yaşamalıdır.
Kalabalıklar içinde yalnızlaşmanın arkasında bencillik ve hazcılık hastalığı vardır.

Bir cevap yazın