Hedefler Uykuyu Kaçırmalı

“SEVDASI BÜYÜK OLMAYANIN EYLEMİ DE BÜYÜK OLMAZ…”

Hedefler kabiliyet ve kapasiteye uygun ve net olması gerekir.
Teksif ve yoğunlaşma olmadan, sağlıklı bir açılım ve üretim yapmak çok defa mümkün değildir.
Hedeflerin belirlenmesi, plan, program ve adımların netleşmesi, çözüme ulaşabilmenin gereklerindendir.
Hedeflerin uykuyu kaçıracak kadar güçlü olması, başarı ve gelişimin sırrıdır.

Bir cevap yazın