Her Şeyin Bir Sebebi Vardır

Hayatta sebepsiz bir şey yoktur. Her şeyin bir sebebi vardır. Bazen bu sebepler bilinir, bazen bilmezlikten gelinir. Bazen insan bildiği sebebi kendine bile itiraf etmekten çekinir.
İnsanın kendini tanıması, kendi ile barışık olabilmesi iç hesaplaşmanın sağlam bir çizgide devam edebilmesi ile mümkündür.
Sebepler âleminde sebeplere tevessül etmeden yol almak ve neticeye varmak çok defa mümkün değildir. Ama oyunun kurallarının haksız bir zeminde oluşturulması, “tünel açma” gibi zor bir işe girişmeyi gerektirebilir.

Bir cevap yazın