Hıfzu’s-Sıhha-Koruyucu Hekimlik

“Bir korunma” bin tedaviden evladır (değerlidir).”
Sağlığı korumak bir vazifedir. İnsanın kendine ettiğini bir ordu toplansa yapamaz.
“İnsan, kendi kendinin doktoru olmalıdır.”
“Soğuğa karşı delikanlılık olmaz.”
Hıfzu’s-Sıhha, şu an “koruyucu hekimlik” denilen sahanın mazideki adı, sağlıklı hayat stratejisi…
Hasta, doktor ve ilaç, ilişki ve iletişimleri iyi irdelenmelidir. Sağlıklı yaşamın yolları öğrenilmelidir. Sıhhati korumak, geri kazanmaktan çok daha kolay ve ucuzdur.

Bir cevap yazın