Hizmet Anlayışı

Nefis ile mücadele hizmetin özüdür.
Hizmetin bereketinden istifade edebilmek, dünya hayatının nimetlerindendir.
İnsan hayatı hizmet ile değerlenir ve anlam kazanır. Çünkü hizmetin hedefi Rıza-i İlahidir.
Hizmeti varlık sebebi olarak kabul edebilmek ve bu uğurda çalışabilmek yüce ruhlu kişilerin vasıflarındandır.
Menfaatçilik ve çıkar merkezli davranış ile hizmet yaklaşımı uyum sağlamaz. Menfaatleri için uğraşan zavallılar adaletten uzaklaşacak olurlarsa ciddi sorumluluk altına da girerler.

Bir cevap yazın