İhtida ve İrtibat

İhtida, hidayet ve güzelliklere giden yolu bulmak manasına gelir. İhtida ve irtibat (rabıta) bir çok kötülüğü bertaraf edebilir. Öncelikle hidayete eren kişi, her türlü maddi ve manevi beladan emniyete kavuşur. Hidayete eren kişinin her şeyi ve hatta bakışı bile değişir. Zira gözün görüşünü, kalbin nuru şekillendirir. Her baktığında Rabb’inin kudret ve tecellisini görebilen kişinin attığı her adım bir mana kazanır.
İnsan, İlahi kudreti tefekkür ederek bakabilirse bir çok şeyin hakikatine vakıf olabilir.
Maddedeki bir adım, manadaki binlerce adım olabilir. (Miraç mucizesi)
İhtida ile istikamet yoluna giren kişi, Hakk ve hakikatin temsili, Kur’ân, sünnet ve değerlere irtibatı ile rıza-i ilahiye erişebilir.

Bir cevap yazın