Huzuru Hissedebilmek

İnsan olmak kolay gibi gözükür ancak insanca yaşamak çok zordur.
Huzur insanın olaylara yaklaşım tarzı ile yakından ilgili bir durumdur. İnsan önce kendi içinde bir dinginlik ve durgunluk seviyesine erişebilmelidir.
Huzuru hissedebilmek, insanın hayata bakış açısı ile şekillenir. Değiştirebileceğimiz şeyler ve kabullenmemiz gerekenler arasındaki denge bu noktada kilit rolü oynamaktadır.
Maddi ve manevi açıdan belli bir olgunluğa erişen insan huzuru hissedebilir. Huzurun sadece madde ile olabileceğini zannedenler bu yanılgılarının sonucunu ağır ödeyebilirler. Nice dağ başındaki nineler, villalarda oturanlardan daha huzurlu ve mutludurlar.

Bir cevap yazın