İç Disiplin ve Dış Kontrol

İç disiplin, gönlü dinleyerek kararlı ve istikamet üzere olmayı gerektirir. İkili bir yaşam mekanizmasının etkisi altındayız. Bir tarafta bedenin çevrelediği bir ruhumuz. Karşısında ise ruhu kuşatan bir beden ve ego (nefs-i emmare)… Dünyadaki insanların çok büyük çoğunluğu egonun isteklerine boyun eğince, bu güçlü ortak ego bizi zorluyor ve biz ruha uygun tutum ve davranış sergilemekte zorlanıyoruz.
İç disiplini sağlam olan kişinin dış kontrolü güçlü olur. Hedeflere kilitlenen kişi öz enerjiden uzaklaşmamalıdır. İç disiplinden beslenmeyen dış kontrol hedefe götürmez. Belli bir dönem götürmüş gibi görünse de sonu hüsrana uğrayabilir.
İç disiplini sağlayarak, büyüyen daireler şeklindeki sorumluluk alanlarımızın kontrolünde etkili olabilme dileklerimle…

 

Bir cevap yazın