İç Eğitim ve Dış İlişkiler

İnsanın iç dünyasını şekillendiren iç eğitim ve iç denetim, kimliğin oluşmasına ve dış dünya ile iletişime direk tesir eder.
Fert veya devlet olarak iç iletişim ve eğitim, ne kadar güçlü olursa dış ilişkiler de o kadar sağlıklı işler. Özgüven, insanın kendisini yetiştirmesi ve başkalarına saygı ile güçlenir.

Bir cevap yazın