İhtiyaç Merkezli Yaklaşım

İhtiyaç, insanın tutum ve davranışlarının merkezinde yer alan bir kavramdır. Sözgelimi; takdir edilme ve beğenilme, insanın en önemli ihtiyaçlarındandır. Yakınımızdaki insanların bu ihtiyaçlarını giderebilmek için ne yapıyoruz?

“Kişinin o anda ihtiyacı ne ise, en değerli şey odur.” Aç kişiye zamanında ikram edilen soğan ekmek, geç gelen ziyafetten efdaldir. En güzel ikram, ihtiyaç ne ise odur. İhtiyaçları göz önünde bulundurmak gerekir zira karnı aç insanın beynine ve gönlüne ulaşmak zor olabilir.
Muhtabın ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalıdır. Onların söylediğine veya söylemeye çalıştığına odaklanın. Derinlemesine dinleyin. Neye ihtiyaçları olduğunu hissetmeye çalışın.

İhtiyaç ve beklentiye uygun davranmak, ihtiyaç merkezli yaklaşımın temelidir. Tabi bunu farkedip uygun davranışı sergileyebilmek ayrıca üzerinde durulması gereken bir konudur. Her şey yerinde ve zamanında güzeldir. Zaman yönetimi, ihtiyaç merkezli yaklaşımın dikkate aldığı bir konudur. Bu açıdan en önemli icat saattir. Randevu, uçağa yetişme ve bazı müracaatların son dakikasını düşündüğümüzde kastımız daha iyi anlaşılacaktır.

Takdir, iletişimde harikalar meydana getirebilir. (Değerli olma ihtiyacı)
Karşılanmamış beklenti, hayal kırıklığına sebep olur.

Bir cevap yazın