İhtiyaçlar ve Davranış

İhtiyaçlar, davranışların oluşumunda önemlidir. Davranışlara giden yolda beklentiler de önemlidir. İnanç da, ihtiyaçların belirlenip şekillenmesinde önem arz eder.
İnsan, psikolojik bir varlıktır. Bedeni ihtiyaçların ötesinde ruhi ihtiyaçlar da vardır. Yüce gönüllü kişiler, ruhi ihtiyaçları, bedeni hazlardan üstün tutarlar.
Ruhi ihtiyaçları ihmal edilenlerin, gerçek mutluluğa erişmeleri mümkün değildir. Kavuşmanın kıymeti, ayrılıkta bilinir. Eşya zıddıyla kaimdir. İnanç ve değerler, insan hayatına mana kazandırır.

Bir cevap yazın