İletişim Çağında İletişimsizlik

Son dönemlerin en ciddi problemlerinden biri, nitelikli iletişim eksikliği olarak görülmektedir.
Günümüz insanı bir çok farklı meşguliyet içinde kendini kaybeder hale gelmiştir. Kendi ile dürüst iletişim kurabilen insan sayısı giderek azalmaktadır.
Aile içi iletişim de bundan nasibini almıştır. İnsanlar kalabalıklar içinde yalnızlık çekmekte, anlaşılmamaktan şikayet etmektedir.
Nitelikli sohbet ortamları yok denecek kadar azalmıştır. Sanal iletişim insanları ikiyüzlü yapmakta ve kendine yabancılaşma sürecini hızlandırmaktadır.
Tam tanışmadan ve birbirini hissetmeden, yapmacık hal-hatır sormalar, gerçek iletişimin yerini tutmaktan uzaktır.
Özden başlayan sağlıklı iletişimler kurulabildiğinde mutluluk katsayımız da artacaktır.

Bir cevap yazın