İletişimde Denklik Esası

İletişimde ve daha birçok sahada “denklik” önemli bir konudur. “Davul bile dengi dengine çalar” atasözümüz bunu güzel bir şekilde ifade eder.
Etkileşim ve paylaşım zeminleri verimliliği artırır. “Tanışmadan konuşma olmaz.” Ortak nokta oluşturabilmek gerekir. Üç vasıflı tanışma sağlıklı iletişimin altyapısı için gereklidir. İsim, meslek ve memleket tanışmada takdim edilmesi gereken üç vasıftır.
İnsan olarak herkes birbirine eşittir. Denklik ve eşitlik, temel değerlerdendir.
Toplumdaki iletişim bozukluklarını aşabilmek için sağlıklı altyapılar oluşturulmalıdır.

Bir cevap yazın