İMTİHAN / SINAVI GEÇEBİLEMEK – KPSS

 Çok defa duyduğumuz bir cümledir «hayat imtihandır». Evet gerçekten insan, hayatında bir çok sınava tabi tutulmaktadır. Bunların bir çoğu test, bir kısmı da yazılı, sözlü ve mülakat şeklindedir. Bazen de sınandığımız, denendiğimiz yazılı ve sözlü olmayıp hayatımızı direk etkileyen önemli karar anları da imtihan olarak değerlendirilebilir.
KPSS – Kamu Personeli Seçme Sınavı, kamu / devletin yürüttüğü görevlerde istihdam edilmek üzere alacağı adayları tabi tuttuğu sınavdır. Bu sınavda her bir ders, her bir soru; ilgilileri hayalleri ve gerçekleri arasında götürüp getirir. Sorulara verilecek doğru cevap, kişiye belli bir puan kazandıracaktır. Bu puanlar da sıralamayı belirleyecek, sıralama da muhtemel pozisyonlara yerleşmede ana kriter olacaktır. Her bir sorunun, bilgi ve kapasiteyi bir şekilde keşfetmeye yönelik hazırlandığı düşünülmektedir. Bazen de sahada hiç işe yaramayacak unsurlar, kriterin bir parçası olabilmektedir.
Sınırlı hayata mana katıp ebedi hayatı da kazanmaya yönelik sınavlara ne kadar hazırlanıp kafa yorduğumuzu da, nefis muhasebesi sadedinde düşünmemiz gerekmektedir. Belli bir maddi geliri elde edip kamu personeli olabilmek için harcanan emeklerin ne kadarı, ilahi kadroda başarılı olabilmek için sarf edilmektedir.
Hayat anlayışı, kişinin huzur ve mutluluğunu da direk etkilemektedir. Hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değildir. İçi seni yakar, dışı beni yakar tarzı bir hayatın olduğu da unutulmamalıdır. Rabbim varlık sebebimizi fark edip hayata taşıyabilecek imkan ve fırsatları bahşetsin. Maddi ve manevi imtihanlarda başarılı olabilecek bir hayat çizgisini bizlere nasip etsin. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyor varlık sebebimizle buluştuğumuz güzel günler yaşamayı ümit ve temenni ediyorum.

Bir cevap yazın