İnsan ve Ulvilik

İnsan maddi ve manevi gizli hazinelerini verimli kullanabilirse gelişebilir. Gönlü ve beyni ile gelişebilen insan huzuru yakalayabilir. Beyin, gönül ve dış dünya, sağlıklı bir atmosferde buluşursa huzur bizi sarmalar. İnsan, seviyeli paylaşım ve güzel gelişim ile asıl kimliğini bulabilir.
İnsanlığın ve değerlerin erimesi buzdağlarının erimesinden çok daha tehlikeli olduğu halde, kimse bunu gündemine almıyor. Ahlaki erime, mutluluğumuzu ve hayatımızı tehdit ediyor. Etik kayma ve ahlaki yozlaşma, toprak kayması ve sellerden daha tehlikelidir… Biri maddi canı alır, belki rahmete eriştirir. Ama diğeri ebedi hayatı mahveder. Ebedi hayatı zirveye taşımayacak olan dünyevi nimetler ve kaypak zeminler insanı gerçek ulviliğe eriştirmez…
İyi olan hiç bir şey devamlı diplerde kalmaz, üstü de örtü tutmaz…Rabbim iyilikleri geliştirerek ulvilikler ile buluştursun.

Bir cevap yazın