İnsanî Derinlik

İnsanî Derinlik, değerli dost ve kardeş Dr. İlhami Fındıkçı beyin son kitabının adı…
Bu kavram bana su satırları yazdırdı. İnsanî derinlik, insan olanların üzerinde durması gereken bir değer. Bu derinlikten mahrum olanlar gerçek insanlığın nimetlerinden yeterince istifade edemezler. Çünkü manevî boyutu ihmal edilen insan bazen, hayvandan daha aşağı ve tehlikeli hale gelebilir.
“Aşk, Aile ve Kişisel Gelişim Sürecinde İNSANÎ DERİNLİK” kitabı hayat yolculuğunda vakit ayırmamız gereken eserlerdendir. Yazarını tebrik ediyor daha nice güzel eserleri hayata taşımasını diliyorum.

Bir cevap yazın