İnsanî Gelişim

İnsanî Gelişim, kalp, kafa, kesenin bir mihver etrafında tevhidi gerçekleştirmesi ile mümkün olabilir. Buna söz ve davranış uyumu da dahildir. Tutum ve davranışlar, inanç ve değerlere uygun olmalıdır.
İnsan kendine verilen kabiliyet ve kapasiteyi hayata geçirmekle sorumludur.
İnsanî gelişim, insan-ı kâmil olma yolculuğudur.
Dürüstlük, bir kişilik ve sorumluluk meselesidir.”
İnsanî gelişim; kalp, beyin, kese ve kemerin bir merkez değer etrafında, aynı hedefe yönelik olarak, kişisel bütünlüğü geliştirmeye yönelik süreçle ilgilenir.

 

Bir cevap yazın