İnsanî ve İctimaî Tekamül

Tekamül, insanın en önemli gerçeklerindendir. Çünkü insan kemale erebilecek bir potansiyel ile dünyaya gelmiştir. Hayat sermayesi insana, kıvama ve kemale ermesi için verilmiştir. İnsan hayat boyunca kendisinde gizli kabiliyetleri keşfederek tekamül edip gelişme yolunda ilerlemelidir. İnsanî tekamül belli hassasiyetlere dikkat edilebilirse gerçekleşir.
İçtimaî tekamül ise yaşanılabilir bir toplum için gereklidir. Toplumun katmanları arasındaki etkileşimin sağlıklı bir çizgide devam edebilmesi içtimaî tekamül ile mümkün olabilir.
Kainattaki varlıklardan en fazla gelişim ve tekamül ihtiyaç ve potansiyeli, insan ve toplum için söz konusudur.
Maddî ve manevi tekamül yoluna giren fertlerden müteşekkil cemiyet, insanlık için numune-i imtisal olacaktır.

 

Bir cevap yazın