İnsanî ve Sosyal Gelişim

İnsanî ve Sosyal Gelişim, üretilen bilginin hayata taşınması ile meşgul olur.
Bilgi (eğitim), kamu kurumları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında Ar-Ge Döngüsüne uygun bir yapılanma ile çalışmayı hedefler.
İnsanî ve sosyal gelişim; bilginin hayata taşınması, akademik çalışma ile sosyal hayat arasında köprülerin kurulmasıyla ilgili stratejik gelişim çalışmalarını içerir.
İnsanî ve Sosyal Gelişim; insan tipleri ve davranışları isimli doktora tezi ve kitap sonrası, rehberlik ve danışmanlık tecrübesiyle gündeme gelmiştir.
İnsanî ve Sosyal Gelişim; bizim kültürel kodlarımızdan beslenen, insanımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun gelişim sistematiğidir.
Sosyal olayları atmosferi içinde değerlendirebilmelidir.
Toplum huzurunu bozacak kalkışmaları bertaraf etmek hukuk devletinin görevidir.
İnsanı; beyin, gönül, ruh, tutum, davranış, duygu ve düşünceleriyle bir bütün olarak değerlendirmeyen yaklaşımlar uzun soluklu olamazlar.
Farklı meslek ve durumdakilerle sohbetle; varlık sebebimizle buluşuyor, fikirleri rafine edip, açığa çıkararak, paylaşımlara çeviriyoruz.
Çocuğunuza ve etrafınıza ne kadar çok sevgi verebilirseniz size o kadar fazla geri dönecektir. Sevgi deposu boş kalanlar uyumsuz ve huzursuz olabilirler.
3. Bin yılın medeniyetinin kurulması yolunda, kültürel kodlarımızdan beslenen İnsanî ve Sosyal Gelişimin stratejik bir farkındalık oluşturulmasına destekleriniz önemlidir.
Yorulmadan olmaz, sevene doyulmaz.
Doğru, her yerde bulunmaz.
Hayatta hiç bir şey tesadüf değildir. Gezegenler arası çekim olmasa kainatta düzen olmaz. İnsanlar arası çekim olmaza hayat yaşanmaz.
İletişim vasıtalarını doğru ve hedefe yönelik kullanabilmek gerekiyor. Sosyal medya, yalnızlaşan insanımızın sığınağı haline geldi. Kim ne kadar doğru kullanabilirse, o kadar doğruya, yanlış kullanan da o kadar yanlışa erişir.
Her insanın bir varlık sebebi ve kainatta doldurması gereken bir yeri vardır.
Herkes kendine ait makamı doldurursa sistem sağlıklı çalışır.
Kişi; kendine saygı duyup vicdanıyla barışık olmalıdır. İç dünyasının farkına varıp, özüyle yüzleşebilenler sağlıklı iletişimler kurabilir.
Nefis muhasebesi ve sorgulama, suçluluk psikolojisine dönüşmemelidir. Hayatın gerçekleri ile barışık yaşayıp gelişime açık olanlar, istikamet üzere hedefe varabilir.
İnsanî ve Sosyal Gelişim – insgem.com

Bir cevap yazın