İnsanın İhyası ve İnşası

İnsan gelişime müheyya bir varlıktır. Gelişim çizgisinden mahrum kalanlar gerçek kaliteye ulaşamazlar.
İnsanın manevi yönünü yok sayarak gerçek bir hayat kalitesine ulaşmak mümkün değildir. Çünkü insan, maddi ve manevi yönleri ile bir bütündür.
Eğitim insanın inşası için bir süreçtir. Eğitimsiz insan maddi hayatını şekillendirmekte bile problem yaşamaktadır.

Bir cevap yazın