İnsanın Halifeliği ve Üretim

İnsan, yeryüzüne düzen vermek için yaratılmıştır. Ancak yaşanılan acı gerçekler, öz değerlerden uzaklaşan insanların, dünyaya düzen verme yerine bozgunculuğa saptıklarını göstermiştir. İnsan fıtri değerlere uygun olarak yaşamalı ve etrafında olup bitenler ile yakından ilgilenmelidir.
Sosyal hayat boşluk kabul etmez. Sizin boş bıraktığınız noktalar başkaları tarafından memnuniyet vermeyecek şekilde doldurulabilir. Sonucundan hep beraber olumsuz şekilde etkilenebiliriz.
İnsanın halifeliği, hayatın her noktasında ön plana çıkmalıdır. Üretmek de, insani bir değerdir. Güçlü olmanın yolu üretmekten geçer. Cahil ve fakir olduğu halde söz sahibi olan yoktur. Etkin ve hakim olabilmenin yolu verimlilikten geçer.

Bir cevap yazın