İNSGEM

İnsanî ve Sosyal Gelişim Merkezi “İNSGEM” kamu, iş dünyası ve eğitim kurumları ile işbirliği halinde, bilgi üretim, proje geliştirme ve uygulama merkezi olarak hizmet verecektir.
Kültürel derinlikleri iyi tahlil edecek, insanî ve sosyal değerleri anket, test, gözlem, istatistik ile yakından takip edecektir.
Ulaşılan bilgileri beyin fırtınası ekibi ile, projeye dönüştürerek, paylaşıma açacak ve uygulamaya geçecektir.
Bu verimli ön çalışmalar sayesinde, problem ortaya çıkmadan, probleme giden yollar fark edilecek ve çözümler üretilecektir.
Bilim adamları, eğitim ve kamu kurumları toplumun önünden gitmek durumundadır.
Daha sağlık noktasında bile asıl olanın “Hıfzu’s-Sıhha- sağlığı muhafaza etme” olduğunu ecdadımız keşfedip uygulamaya geçtiği halde biz ilaç sektörünün pazarı haline geldikten sonra fark etmeye başladık. Gerçi daha tam fark edebildiğimiz de söylenemez. Çünkü en ileri derece antibiyotikler öncelikle ülkemizde kullanılmaktadır. Yani Türk toplumu kobay olarak muamele görmektedir.

Bir cevap yazın