insgem.com

İNSGEM İnsanî ve Sosyal Gelişim Merkezi, entegre ve disiplinler arası çalışmalara ev sahipliği yapacak bir merkez projesidir. Bu proje web sayfası ismi olarak alınmış olup, sayfamızla bağlantılı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu konuda patent işlemleri devam etmektedir.
Girişimci olarak fikir ve arkaplan ayarlaması bize aittir. Bu konuda, kamu, iş dünyası ve eğitim dünyası, entegre stratejisini kullanmak durumundadır.
Küresel Ekonomik Kriz, engellerden enerji üretme stratejisi kullanılarak, insani ve sosyal gelişime alt yapı oluşturmalıdır.
İnsanî erime, buzdağlarının erimesinden daha tehlikeli bir boyuta gelmiştir.
Fakir bir toplumda zengin olabilirsiniz fakat zengin olarak yaşayamazsınız.”

Bir cevap yazın