İRFAN MECLİSLERİ

İrfan, unutulan derin kavramlarımızdandır. İrfan ile aynı kökten, ism-i fail olan arif kelimesiyle ilgili bazı sözler, bu hususu anlamamıza yardım edecektir. İrfan ilimden daha derin ve köklü bir kavramdır, konulara derinlemesine basıretli vukufiyeti ifade eder. Arif olan anlar. Arif olabilmek için ne yapmalıdır. İrfan, insanın erişebileceği maddi ve manevi anlayış seviyesini ifade eden bir ıstılahtır. Bilmek, anlamak, öğrenmek ve bildiğinin gereğini yerine getirmek irfanın olmazsa olmazıdır. İnsan, hayat boyu gelişim ve dönüşüm yaşayan bir varlıktır.
Meclis, insanların bir arada bulunup belli konuları müzakere edebildikleri mekanlardır. İrfan meclisleri, insanın manevi gelişimine katkı sağlayacak şekilde teşekkül ve devam ettirilmelidir. Kişiyi varlık sebebine yaklaştıran sohbetin bereketi, kemalat yollarını da açabilir. Kişi, manevi gelişim için irfan meclislerinden istifade etmelidir.

Bir cevap yazın