İstişare Meclisleri

Konu ile ilgili bütün tarafların temsil edildiği müzakere zeminleri oluşturulmalıdır.
Mevzuatın şekillenmesinde geniş kitlelerin nabzı tutulmalıdır.
Ürün Planlamasında bu meclisler hizmet verebilir.
Üretici Birlikleri, sağlıklı planlamayı istişare meclisleri ile yönetebilirler.
Üretim ve Pazarlamayı Entegre etmek gerekiyor.

Bir cevap yazın