I.Ulusal İYİLİK SEMPOZYUMU

Fırat Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ornanizesiyle I.Ulusal İYİLİK SEMPOZYUMU (http://iyiliksempozyumu.com) Elazığ’da 20-21 Haziran 2009’da yapıldı.
Sempozyum Elazığ-AKM’de Elazığ Milli Eğitim Müdürü Nihat Büyükbaş’ın açılış konuşması ile başladı. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fevzi Bingöl “İyilik yap denize at, balık bilmezse Hâlık bilsin” sözüne ve “Allah iyiliğini versin” temennisine dikkat çekti.
Elazığ Valisi Muammer Erol, konuşmasında, Eğitimin öğretimin gölgesinde kalması egoist anlayışı besler gibi görünmektedir, düşüncesini paylaştı.
Vali Erol sözlerini, Rahmetin tecelli ettiği gönüller merhametli olur. Elazığ insanıyla markadır ve iyilikle kalkınacaktır, şeklinde tamamladı.
İyiliği bir insanlık ve davranış değeri olarak hayata aktarabilmeliyiz.
İnsan bilgisine göre düşünür. İlgisine göre gelişir.”

İnsanların birbirlerine pozitif düşüncelerle yaklaşması, barışçıl, hoşgörülü ve iyiliksever olması bir toplum için vazgeçilmezlerdendir. Zaten bir toplumun huzur içerisinde olabilmesi, o toplumu oluşturan insanların birbirlerine karşı sevgi ile bakmalarıyla mümkündür. İnsanların arasındaki köprüyü ise fedakârlıklar yani karşı tarafa yapılan iyilikler kurmaktadır. Bu sebeple yaşadığımız toplumda iyilik iklimi oluşturarak insanlarımızın – özellikle de yarınımızın toplumunu oluşturacak çocuklarımızın – birbirlerine iyilik yapmalarını sağlamak, bu konuda onları teşvik etmek gerekmektedir.
Bu sempozyumda “Kur’ân-ı Kerim Işığında KÖTÜLÜĞÜ ÖNLEMEDE İYİLİĞİN ROLÜ” tebliğimiz yer almaktadır.Bir toplum için çocukların önemi oldukça büyüktür. Yarınının toplumunu oluşturacak olan çocuklarımızı güzel değerlerle ve pozitif düşüncelerle yetiştirmek, şimdiki neslin en büyük vazifesidir. Bu düşüncelerle Haziran 2008’den itibaren Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde “İyilik Projesi” yürütülmektedir. Geleceğimizin nesli olan öğrencilerimiz, okullarında güzel olan değerlerlerimizle eğitilmekte, birbirlerine iyilik yapmakta, sevgi ile bakmaktadırlar.

İlimizdeki okullarda devam eden bu çalışmanın daha da olgunlaşıp okullarımızın dışına taşarak kapsayıcı bir çalışma haline dönüşmesi, bilim adamlarının ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin görüşleriyle mümkün olacaktır. Böylelikle bu çalışma başka illerde de uygulanabilecek yeterliliğe kavuşacak, belki de tüm Türkiye’ye dalga dalga yayılarak ulusal bir iyilik ikliminin oluşmasına zemin hazırlayacaktır.

Bu amaçla Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliğinde 20-21 Haziran 2009 tarihlerinde Elazığ’da “İyilik” üst başlığında (aşağıda muhtemel ana başlıkları verilecek olan) ulusal bir sempozyum düzenlenecektir.

Hem akademisyenlerin hem de öğretmenlerin sempozyumla ilgili kısa süreli bir ilanın ardından çok sayıda bildiri özeti göndermiş olması, gelen bildiri özetleri arasında özellikle değer öğretimi bağlamında uygulanmış ve uygulanmakta olan örnek uygulamaların çok sayıda olması bizleri çok sevindirmiştir. Bu durum Elazığ’ın her yıl düzenlemeyi planladığı “değer öğretimi ile ilgili iyi modeller”in sergileneceği ve paylaşılacağı bir sempozyuma ev sahipliği yapacak olması sonucunu doğurmaktadır. Böylelikle sınıfta, okulda, okul dışında insani değerlerin öğretilmesini sağlamak için gayret eden öğretmenleri ve eğitimcileri meslektaşları ile bir araya getirerek bu kişilerin yeni değer öğretimi modelleri geliştirmesine katkıda bulunulacaktır.

Değer öğretiminde iyi modellerin her zaman olduğuna ve bu uygulama modellerinin fark edilmesi ve paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. Bu paylaşım sonucunda, öğretmenlerde yeni farkındalıklar oluşacak, öğretmenleri daha geniş bir perspektifte düşünmeye özendirecek ve farklı uygulamaları kendi koşullarına nasıl uyarlayabilecekleri konusunda fikir geliştirmeleri için olanak sağlayacaktır.

Bir cevap yazın