Kadastro, Tapu, Mülkiyet

Mülkiyet hakkı, dokunulmazdır. Bu hakkın tescili, tapu ile olmaktadır. Tescile giden yol da kadastrodan geçmektedir.
Kadastro uygulamaları ve kayıt esnasında bilgisine başvurulan kişilerin güvenilirliği bu noktada çok önem arz etmektedir. Bilhassa kendi köy, mülk ve yurtlarından uzak kişilerin geride bıraktıkları mallarda bu durum ve çeşitli problemler gün yüzüne çıkmaktadır. Köyde oturan yakın akraba farklı tutumlar ile haksız tesciller yaptırabilmektedir.
Uzaktan malının takibini yapmakta zorlanan bazıları da ciddi mağduriyetler yaşayabilmektedir. Haris kişiler, işin üzerine gitmekte çeşitli yollar ile birilerini mağdur edebilmektedirler. Askı ve itiraz süreleri ile ilgili ve bilgisi olmayan zavallı vatandaş, varlığı ile perişan hale gelebilmektedir.
Kadastro, tapu ve mülkiyet ile ilgili süre ve süreçleri çok iyi yönetebilmek, adaletli bir hukuk devleti için önemlidir.

Bir cevap yazın