Kaderin Tecellisi

Alın yazısı şeklindeki kader inancı tashih edilmelidir. Kader konusunda “kul kazanan, Allah sonucunu yaratandır”. Sorumluluk kişiye, yaratma fiili mutlak olarak Allah’a aittir.
İnsan, her tutum ve davranışından sorumludur. Kader, Allah’ın kulunu bir şeye zorlaması değil, iradesini nasıl kullanacağının testidir. Kulun cüz’i iradesi, Allah’ın ise külli iradesi vardır. Her şeye gücü yeten sadece Allah (c.c.)’dür.
“Kadere inanan kederden emin olur.” Kader, Allah’ın ezeli ilminin eşyada tecellisidir.
İnsan olmanın gereği aşağı ve yukarı dalgalanmalar olabilir. İman, ibadet, niyet ve istikamet önemlidir.

Bir cevap yazın