Kaht-ı Rical, Münevver Eksikliği

Aydınların kamusal alana çıkması ve ışığını sunması gerekir.
Hakkı temsil ederek halkın içinde örnek olabilmek, toplumun aydınlardan beklentisidir.
Kaht-ı Rical, yetişmiş insan gücünün eksikliği; rehbersizliği ve belirsizliği getiriyor.
Münevver eksikliği, projeksiyon yapmayı da engellemektedir.
Birçok sahada yetişmiş eleman eksikliğinden bahsedilmektedir. Ama bu elemanı kim, nerde, nasıl yetiştirecek, bununla ilgili tedbirleri kim alacak?
Unutulmamalıdır ki, marifet iltifata tabidir. Gücü elinde bulunduranlar, bilgiye ve alime değer vermezse bu sahada gelişim de olmaz.
Topçu-popçu meselesi, toplumu ve özellikle gençleri çok olumsuz etkilemektedir.
Kime ne kadar transfer ödemesi yapılıyor, bazılarımız çok iyi takip ediyor. Ama ciddi konulara kafa yorup kitap yazan, geçimini bile sağlayamıyor.

Bir cevap yazın