Kalite Adamı

Son günlerde en fazla ihtiyaç duyulan kimliklerden birisi “kalite adamı”dır. Değer ve kalitenin ön planda tutulduğu bir hayat tarzı birçok problemin çözümünde kilit rolü oynayabilir.
Kalite ve değerin olmadığı sistem ve yaklaşımlar insanın ihtiyaç ve beklentisini karşılamaktan uzak olacaktır.
İnsan kaynakları birimleri, kalite adamı kavramını da dikkate almalıdır. Kalitenin yaygınlaşması hayatı daha anlamlı kılabilecektir.

Bir cevap yazın