Kalite ve Sistem Çalışması

İnsanî ve sosyal gelişim, kalite ve sistem çalışmasıdır. Kalite her kişi, kurum ve yapıda, ön plana çıkarılması gereken objektif bir değerdir ve küçük hesaplara kurban edilemeyecek kadar önemlidir. Bilhassa örnek ve öncü olmak durumundaki kurumsal yapılarda kalite öncelikli ihtiyaçtır. Çalışanlarının memnuniyet ve itimadından uzak yapılanmalar, sağlıklı hizmet üretemez ve kalıcı olamaz.
İnsani ve sosyal gelişim, kültürel kodlarımızdan beslenen, disiplinler arası bir saha çalışmasıdır. Herkesin katkı ve birikimine açıktır. İhtiyaç ve fıtrat merkezli yaklaşımlar ile insanlığın beklentilerine cevap vermeğe çalışmalıdır.

Bir cevap yazın