KALİTELİ İLETİŞİMLER ve FİKİR ÜRETİMİ

Kaliteli iletişimler, sağlıklı çözüm ve fikir üretimine katkı sağlar. Bazı fikir ve çözümlerin açığa çıkması için o konunun iyi irdelenmesine ihtiyaç vardır. Fikirlerin açığa çıkmasına katkı sağlayanlara “canlı kitap” diyoruz. Sosyal hayat boşluk ve ihmali kabul etmez. Bu gün hafife alınan, ihmal edilen bir şey, yarın hepimizi rahatsız eden bir problem haline dönüşebilir. Her türlü vasıtayı hedefe yönelik, kaliteli şekilde kullanmak gerekir.
Kaliteli iletişim, fikir üretimine katkı sağladığı gibi, iyi geçinmeye de vesile olabilir. Dünyada her insanın bir varlık sebebi söz konusudur. Kader çizgisinin insanları farklı şekilde buluşturması da rastgele değil hedefe yöneliktir. Hayatta tesadüfe yer yoktur. Fatiha suresindeki “Rabbül alemin” sıfatı, her şeyi detayı ile görüp idare eden, yöneten, geliştiren İslam’ın Allah inancına vurgu yapar.

Sözgelimi iyi geçim, iki kişinin kusursuz olmasıyla değil, karşılıklı olarak birbirlerinin kusurlarının hoş görülmesiyle mümkün olabilir. Bilhassa evliliklerde ön plana çıkan bu durum, iyi irdelenmeyi gerektirir. Aslında burada kader gerçeği de açığa çıkar. Her iki taraf da “burnundan kıl aldırmayacak” mizaçta olursa o evlilik yara alır. Aslında her insan özel ve güzeldir, her birimizin bir varlık sebebi vardır. Bizim vazifemiz, bu kabiliyetleri açığa çıkarıp geliştirmektir. Eşler birbirine saygı duymalı ve eldekinin değerini iyi fark etmeye çalışmalıdır. “Komşunun tavuğu, komşuya kaz görünür” yanılgısı her daim tehlike çanlarının çalmasına sebep olabilir.

Fikir üretimi ve çözümleme yapılabilmesi için, her türlü konunun ölçülere uygun şekilde müzakereye açılabilmesi gerekebilir. Ehli ile paylaşılmayan derdin çözümlenme ihtimali yok gibidir. Doğru kişi ile doğru paylaşımlar, birçok meselenin hallinde etkili olabilir. Bizim “insani ve sosyal gelişim” rehberlik sistematiğimiz bu yaklaşımlardan beslenir.

Bir cevap yazın