KAMU PERSONELİ OLABİLMEK

27-28 Eylül 2014 tarihlerinde KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı yapıldı. Belli bir eğitimden geçen adaylar bu sınavda alacakları puana göre ileride açılacak pozisyonlarda devlet memuru olabilecekler.
Allah’ın memuru olmak durumundaki insan, dünya maişetini kazanabilmek için, diğer bir memuriyet kimliğine de sahip olacak. Hayat yolculuğunda her kişi belli yollardan geçerek belli hedeflere ulaşır. O hedeflere varıldığında yeni hedefler belirlenir. Maddi ve manevi hedefler huzur ve mutluluğa, bilhassa ebedi saadete vesile olacak şekilde belirlenirse daha bir mana ifade eder.
Kamu personeli, Türkiye’de 657 sayılı devlet memurları kanunu çerçevesinde atandığı pozisyonun gereğini yerine getirir. Devletten maaş alan her kişi, bir şekilde devleti temsil eder. Memurların keyfi veya rastgele davranma durumları devre dışı kalır. Her kişi taşıdığı kimlik ve sorumluluğa uygun tutum ve davranış sergilerse başı rahat eder ve sistem sağlıklı çalışır.
Devlet millet kaynaşmasının en önemli ayağı; kamu personelinin, vatandaşın ihtiyaç ve beklentisine uygun hizmet sunmasıdır. Devletin soğuk yüzü değil sıcak ve sevecen tavrı, vatandaşımızın mutluluk katsayısına da olumlu etki yapacaktır.
Bu topraklar üzerinde daha nice yıllar sulh ve selamet içinde yaşayıp bölge ve dünya barışına katkı sağlama temennisiyle.

Bir cevap yazın