Kan Davalarının Sonu

Ülkemizde veya bazı yerlerde kan davaları, bazı bölgelerin problemi olarak devam ediyor gibi. Aslında adalete ve devlete güven, bir çok problemi kökünden çözer.
Ama bu güven zeminini oluşturabilmek, sosyal hukuk devletini sözden, öze ve uygulamaya geçirme ile mümkün olabilir.
Hukuk sisteminin iyi işlemediğinden veya kontrol mekanizmasının yeterli olmadığından kan davaları, ihkak-ı hak (hakkın kişiler tarafından gerçekleştirilmeye kalkışılması) gibi bir zeminde devam ede gelmektedir. Aslında taraflar için çok büyük bir tedirginlik oluşturan kan davaları, geniş dünyayı insanlara dar etmektedir. Her an öldürme veya öldürülebilme riski ile yaşamanın ne demek olduğunu tahmin etmek gerekir.
Diğer taraftan suçlara verilecek ceza caydırıcı olmalıdır. Geciken adalet de tarafların yüreğine su serpmekten uzaktır.
Kan davalarına son verebilmek için, çözüm merkezli yaklaşımla, insanî ve sosyal gelişime ihtiyaç vardır. Kan davalarına son vermek her tarafı rahatlatacaktır.

Bir cevap yazın