Karşıt Görüş ve Hakikat

Tek açıdan bakış çok defa vakıanın bütün boyutları ile anlaşılmasını engelleyebilir. Karşıt görüş, gerçeklerin açığa çıkmasına hizmet ediyor ise değerlidir.
“Müsademe-i efkardan, barika-ı hakikat doğar.” Fikirlerin müzakeresinden hakikat kıvılcımları açığa çıkar. Doğru müzakere usul ve zeminlerinin oluşturulması gerçeklere ulaşmayı kolaylaştırır.

Bir cevap yazın