Kavram Kargaşası

Kavram kargaşası, sağlıklı iletişim ve anlaşma yollarını kapatır. Bir müzakerede hedef, hakikate ulaşmak değil de, güçlü görünmek olduğunda kopukluk olacaktır. Çünkü çok defa şahit olunduğu üzere, bu durumda sağlıklı bir dinleme ve anlamaya çalışma olmayacak, karşı tarafı susturabilmeye yönelik üretim yapma çabası ön plana çıkacaktır.
Kişi ve olaylar üzerinde yoğunlaşanlar, fikir müzakeresi seviyesine çok defa çıkamazlar. Fikir seviyesi, kavramlar ve doğru bilgi ile güçlenir. Kavramların kim tarafından nasıl üretildiği ve tanımının nasıl yapıldığı da diğer bir konudur.
Sağlıklı toplum ve iletişim için, doğru kavram ve bilgiye ihtiyaç büyüktür. Kendi kavramlarını oluşturup kullanamayan bir toplumun, sağlıklı iletişim kurması çok zordur.
Kavramlar manayı taşıyan kalıplardır. Kalıp düzgün olmadan, mana net şekilde ortaya çıkmaz. Dilin bozulması, argonun ön plana çıkması sağlıklı iletişimi sona erdirir. En sevdiği insana bile argo ve hakaret içeren bir üslup ile hitap edebilmek ise, işin ne derece çığırdan çıktığını göstermektedir.

Bir cevap yazın