Kavramlar ve Bilgi

Kavramlar da canlıdır, gelişir ve değişirler.
Uzun yaşayabilmek için ruha ihtiyaç vardır. Ruhsuz hiçbir yapı kalıcı olamaz. Mimarinin bile ruhu vardır.
Kavramların tarifi iyi ve net yapılmalıdır. Kavramların sağlamlığı kaliteye hizmet eder. Kalite de, kaliteyi artırır.
Bilgi ve kavramlar arasında yakın ilişki vardır. Bilmediğini bilen ile yola çıkılır. Bilmediğini bilmeyeni uyandırmalıdır. Bilmediğini bilen ile ilgilenmek gerekir. Bilmediğini bilmeyenlerden uzak durmalıdır.

 

Bir cevap yazın